Juan Perro Sexteto
13 de octubre de 2018
Castelló de la Plana
Plaza Mayor